CISCO CCNA ICND1V2 EXAM GUIDE-sample01

CISCO CCNA ICND1V2 EXAM GUIDE-sample01 Free!
Mom_Im_Hungry_01 Mom_Im_Hungry_02 Page 2 Page 3

Cisco CCNA ICND1 version 2 Exam Guide
คู่มือเตรียมสอบ Cisco CCNA ICND1 version 2
---
หนังสือเล่มนี้ รวบรวมความรู้ในการทำงาน และการสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มากกว่า 13 ปี มาไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาพื้นฐานระบบเครือข่าย ได้เข้าใจในองค์ประกอบทั้งหมดของระบบเครือข่าย และสามารถนำไปพัฒนาในความรู้ขั้นสูงต่อไปได้ง่ายขึ้น การในออกแบบหนังสือเล่มนี้ ออกแบบเนื้อหาตามหลักสูตร ICND1 ของบริษัท Cisco Inc. ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ระบบเครือข่ายพื้นฐาน และผู้ที่ต้องการสอบวัดผลใบประกาศนียบัตร CCNA ด้วยเช่นกัน
---
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
ผู้กำลังศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์เครือข่าย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System)
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อใช้งานในองค์กร
ผู้ที่ต้องการสอบวัดผลประกาศนีย์บัตร ICND1 และ CCNA ทางด้านเครือข่ายของ บริษัท Cisco Systems, Inc
---
หนังสือเล่มนี้อยู่ในโครงการ "แม่หนูหิว" ดังนั้น ผู้ที่สนับสนุนโดยการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ จะได้รับสิทธิ์ในการร่วมลุ้นเข้าร่วมอบรมฟรี ตามที่จะจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อสงสัยในหนังสือร่วมกันกับผู้แต่ง และผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายท่านอื่นๆ กรุณาศึกษาเงื่อนไขให้ระเอียดก่อนทำการสั่งซื้อด้วย เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง ขอบคุณครับ เงื่อนไข และสิทธิการเข้าร่วมสามารถอ่านได้จากเล่ม ตัวอย่างครับ

http://www.ebooks.in.th/ebook/39515/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้