เทวทัต

เทวทัต
Page 2 Page 3
  • 26 หน้า
  • 0.51 MB
  • 5 พ.ค. 2559
  • เมนเต้
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿35.00 ฿35.00

ในบรรดาทั้ง ๗๘ ชาติ เขาได้ผูกอาฆาตกับพระพุทธองค์ไว้ถึง ๑๑ ชาติ ทำร้ายให้พระองค์บาดเจ็บ ๒๓ ชาติ และสังหารอดีตชาติของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมาแล้วกว่า ๗ ชาติ ต้องเผชิญเคราะห์กรรมแผ่นดินสูบมาแล้วถึง ๘ ครั้ง และในชาติสุดท้ายที่พุทธองค์หลุดพ้นจากสังสารวัฏ เขาถูกธรณีกลืนกินอีกครั้งหนึ่ง ในชาตินั้นทุกคนรู้จักเขาในนาม“เทวทัต”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้