งักฮุย ก่อนเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์

งักฮุย ก่อนเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ Free!
Page 2 Page 3

ความพยายามอย่างเต็มที่ ความซื่อสัตย์อย่างเต็มตัว ทำให้โลกจดจำงักฮุย และยกย่องให้เป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้