พุทธธรรมบำบัด

พุทธธรรมบำบัด Free!
Page 2 Page 3

        การแพทย์ทางกายและจิต (Mind and Body Medicine) เป็นการแพทย์ทางเลือกหนึ่งใน 5 กลุ่ม ที่จัดแบ่งโดย National Center for Complementary and Akternative Medicine ซึ่งเป็นองค์กรลูกของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National institutes of Health) ประเทศอเมริกา เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้โดยที่ผู้นั้นเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง และไม่มีการนำสสารใด ๆ เข้าสู่ร่างกาย องค์ความรู้และเทคนิควิธีดังกล่าวส่วนใหญ่มีการพัฒนามาจากภูมิปัญญาทางซีกโลกตะวันออก ซึ่งคนจากประเทศในซีกโลกตะวันตกได้มาศึกษาเรียนรู้และนำกลับไปใช้ ไปทดลอง ไปทำการศึกษาวิจัยมากมายหลายเรื่อง ก็เห็นผลดีที่เกิดขึ้นในทางบำบัดรักษาโรคและอาการต่าง ๆ จนนำไปใช้ร่วมกับการรักษาของการแพทย์แผนปัจจุบัน ข้อเขียนในหนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนอความรู้ทางด้านการแพทย์ทางกายและจิตที่มีข้อมูลงานวิจัยที่ทำโดยแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศทางซีกโลกตะวันตก โดยได้หยิบยกมาเฉพาะเรื่องที่เป็นความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางพุทธศาสนา ได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึกคิดที่มีผลมาถึงกาย การสวดมนต์ การทำสมาธิ การเจริญสติที่นำมาใช้ในทางบำบัดโรคหรืออาการต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • บ๊ะเซ็ง แซ่บื้อ
  15 Jul 15 06:40
  เป็นแนวทางในการรักษากายให้หายทุกข์ทรมานใจที่ดี ขอบคุณฮะ
 • Arr Nut
  5 Jul 13 16:21
  อือ..แค่บทนำก็เยี่ยมแล้ว ขออ่านก่อนระกัน แร้วจะมะแจง ขอบคุงคับ
 • นายกมล
  7 Jun 13 15:40
  อ่านดูครับดีมาก ขอบคุณครับ
 • สมหมาย
  14 Dec 12 15:42
  ขอบคุณครับ
 • Phichawie
  5 Dec 12 00:57
  ขอบคุณค่ะ
1 2 3 4 5