เทคนิคการเขียน Mind Map (แผนที่ความคิด)

เทคนิคการเขียน Mind Map (แผนที่ความคิด)
Page 2 Page 3
  • 14 หน้า
  • 0.46 MB
  • 22 ก.พ. 2559
  • ครูฝน วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿60.00 ฿60.00

Mind Map (แผนที่ความคิด) คือ เครื่องมือที่คิดค้นโดยชาวอังกฤษชื่อ Tony Buzan เป็นเครื่องมือด้านความคิดที่ออกแบบจากการเลียนแบบการทำงานของสมอง +Tony Buzan เชื่อว่าเครื่องมือนี้ คือ “ภาษาของสมอง” และเป็นวิธีเดียวกับที่สมองคิด โดยสามารถใช้ได้ทั้งการนำข้อมูลเข้า(จดบันทึก) และการนำข้อมูลออกจากสมอง (การระดมสมอง แสดงความคิด) +การเขียน Mind Map หรือ แผนที่ความคิด มีลักษณะสำคัญคือ มีการเชื่อมโยงจากไอเดียหลัก (แก่นกลาง) ตรงกลาง แตกกิ่งออกไปเรื่อย ๆ โดยจะประกอบไปด้วย “คำ” และ “รูปภาพ” โดยองค์ประกอบเหล่านี้มีการเชื่อมโยงถึงกันด้วย “เส้น” และมีการกระตุ้นด้วยการใช้ “สี” +ดังนั้นในหนังสือ Mind Map (แผนที่ความคิด) เล่มนี้ จึงได้รวบรวมวิธีการเขียนแผนที่ความคิด ที่มีประโยชน์มากมาย เอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทำงาน เป็นเครื่องมือในการจัดลำดับความคิด และช่วยให้เกิดความคิดที่เป็นระบบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้