อธิษฐานรักสองภพ (25+)

อธิษฐานรักสองภพ  (25+)
vTbK{ko Page 2 Page 3

 เป็นเรื่องราวความแค้นของหญิงสาวผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งที่ถูกใส่ร้ายโดยฝีปากและการกระทำ

ของนางห้ามของเขาที่มีแต่ความเครียดแค้นชิงชัง อิจฉาริษยา จนเป็นเหตุให้เธอถูกฆ่าตาย

ดวงวิญญาณถูกสะกดเอาไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดแต่ด้วยความแค้นที่ไม่อาจจะอธิบายในครั้ง

นั้น ทำให้ดวงวิญญาณของเธอ เฝ้าติดตามหาเขาผู้ที่สั่งฆ่าเธอโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบ

ครอบแต่ทว่าดวงวิญญาณของเธอที่แตกดับนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองดวง ดวงที่หายสาบสูญ

กลับปกป้องเขาคนนั้นเอาไว้ด้วยชีวิตเนื่องมาจากคำอธิษฐานของเขาที่ขอให้เธอเกิดมาเพื่อ

รักเขาอย่างสุดใจ ในขณะที่ดวงวิญญาณอีกดวงพยายามจะทำร้ายเขาทุกวิถีทางทำให้เกิดการ

แบ่งรับแบ่งสู้ระ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้