เหนือบุญ [พระกฤช นิมฺมโล]

เหนือบุญ [พระกฤช นิมฺมโล] Free!
Page 2 Page 3

…สิ่งที่น่าปรารถนา สิ่งที่น่าตั้งเป้าหมายเอาไว้
ในฐานะที่เราอุตส่าห์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
คือควรให้ถึงชึ่งปัญญาพ้นทุกข์...

เรียบเรียงจากธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
ซึ่งได้แสดง ณ สถานที่ต่างๆ ระหว่างปี ๒๕๕๓–๒๕๕๖ จำนวน ๘ กัณฑ์

อนุโมทนาธรรมทานจาก http://www.nimmalo.com/

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้