มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ Free!
Page 2 Page 3

       ประทีปของผู้ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิต
       เนื้อหาแห่งมงคล ๓๘ ประการเล่มนี้ เป็นหลักธรรมสำคัญ อันสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ 
ให้เราชาวพุทธถือปฏิบัติเป็นมงคลเป็นแนวทางดำเนินชีวิต และท่านอาจารย์ได้อธิบายไว้เข้าใจง่าย  มีตัวอย่างมากมายและมีความเห็นที่คมคาย ชวนอ่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ณัฐธสิทธิ์ ญาณะพงศ์ปภัส
    24 Jul 16 15:10
    ถ้าต้องการพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน จะต้องทำอย่างไรครับ?
1