ธรรมะประดับใจ [สมเด็จพระญาณสังวร]

ธรรมะประดับใจ [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

       พระนิพนธ์เรื่อง ธรรมะประดับใจ นี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น ได้ทรงประทานแก่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษา วันละ ๕ - ๑๐ นาที เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๕ และต่อมาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้ รวบรวมพิมพ์เป็นเล่มออกเผยแพร่

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Amarit Le
    25 Oct 17 14:11
    ดีมากครับ
  • เกิดนคร โตตรภูธร
    26 Dec 15 20:59
    นับเป็นธรรมะที่ให้หลายๆสิ่ง ควรค่าแก่การเผยแพร่ให้อ่านเปิดโลกทัศน์กันถ้วนหน้าจริงๆ ขอบคุณที่นำมาเผยแพร่ ขอบุญกุศลจงนี้จงสนองท่านให้มีสติปัญญาฉลาดปราดเปรื่องเทอญ
1