วิมโลวาท2558

วิมโลวาท2558 หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 Free!
Page 2 Page 3
 • 39 หน้า
 • 1.57 MB
 • 4 ธ.ค. 2558
 • พระธรรมชาติ
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ใครสนใจจะเรียบเรียงเขียนขึ้นใหม่เพื่อพิมพ์แจกในวาระต่างๆ สามารถกระทำได้เลย หากแต่ สงวนไว้เพื่อการแจกเป็นธรรมทานเท่านั้น เจริญสุขทุกชีวิต(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Klairung
  28 Sep 16 19:36
  อ่านประวัติและกราบหลวงตาแล้ว ยิ่งได้อ่านลำนำจากใจของหลวงตายิ่งซาบซึ้งในความมีเมตตาของท่านต่อชาวใต้จริงๆค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ
 • Suthasini Singklan
  28 Sep 16 17:46
  กราบ สาธุ สาธุ สาธุ พระอรหันต์ของลูก
1