ตำนานเทพตะวันออก พราหมณ์ ฮินดู พุทธ

ตำนานเทพตะวันออก พราหมณ์ ฮินดู พุทธ
Page 2 Page 3

ไม่ว่าชนชาติไหนต่างก็มีความเชื่อเรื่องเทพมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
ส่วนเทพที่มีอิทธิพลต่อคนไทยมากที่สุดคือ เทพที่มาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
เทพแต่ละองค์จะให้คุณและโทษแตกต่างกันไปตามความเชื่อและความศรัทธา (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้