คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 58

คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 58 Free!
Page 2 Page 3
  • 44 หน้า
  • 9.96 MB
  • 2 ต.ค. 2558
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคู่มืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 58ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ อสม.เข้าใจสภาพปัญหาและสามารถดำเนินบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในการเฝ้าระวันและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อลดจากความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้