หนังสือการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ

หนังสือการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ Free!
Page 2 Page 3
 • 257 หน้า
 • 2.61 MB
 • 2 ต.ค. 2558
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้เป็นการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553-2557) ได้ใช้กรอบแนวคิด Logic Model for Evaluation เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์รวมทั้งผลกระทบจากการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ จากรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นางสาวกมลทิพย์ มูลนา
  2 Aug 17 14:14
  5
 • doungduen
  16 Oct 15 10:44
  เป็นประโยชนืต่อการสืบค้นมากค่ะ
1