สิทธิของผู้ประสบภัย/ผู้เสียหาย/จำเลย

สิทธิของผู้ประสบภัย/ผู้เสียหาย/จำเลย
Page 2 Page 3

...ไม่ใช่แค่ประชาชนตาดำๆเท่านั้น...ที่ไม่รู้ข้อกฎหมายนี้...แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ...บางส่วนก็ไม่รู้...จึงไม่ได้ให้คำแนะนำกับพลเมืองดีที่ประสบเคราะห์กรรม เป็นจริงแล้ว...ยังมีข้อกฎหมายอีกมากมาย...ที่คุณไม่รู้....มันทำให้คุณถูกเอาเปรียบ...เสียโอกาส...เสียผลประโยชน์...โดยที่ไม่รู้ตัว..(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้