โหงวเฮ้ง คัดคน: งานโรงแรมและธุรกิจบริการ

โหงวเฮ้ง คัดคน: งานโรงแรมและธุรกิจบริการ
Page 2 Page 3

ดูผู้สมัครงานหรือพนักงานของเราอย่างไร เพื่อรู้ตัวตนที่แท้จริงของเค้า และจัดสรรให้เหมาะกับตำแหน่ง....คู่มือนี้สำหรับฝ่ายบุคคลและหัวหน้างาน...การพิจารณาบุคคล โดยใช้หลักโหงวเฮ้ง (Face Reading) การดูอวัยวะบนใบหน้าประกอบด้วย รูปหน้า/หน้าผาก คิ้ว ตา หู จมูก และปาก ... ใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน โดยเฉพาะงานโรงแรมและธุรกิจบริการ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้