ลวงเหนือโลก

ลวงเหนือโลก หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1

เมื่อสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกคร่าชีวิตของคนที่รักการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเกิดขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้