จุลนิติ ปีที 12 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558

จุลนิติ ปีที 12 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 Free!
Page 2 Page 3
  • 208 หน้า
  • 150.02 MB
  • 10 ส.ค. 2558
  • วุฒิสภา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

กองบรรณาธิการวารสาร "จุลนิติ" ได้ทำการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในประเด็น เรื่อง "มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์" จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้