สารวุฒิสภา ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2557)

สารวุฒิสภา ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2557) Free!
Page 2 Page 3
  • 52 หน้า
  • 9.71 MB
  • 7 ส.ค. 2558
  • วุฒิสภา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

"สารวุฒิสภา" ฉบับเดือนเมษายน 2557 นี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งชุดใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังที่ได้มีประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้