พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 4.98 MB
  • 28 มิ.ย. 2558
  • เรารักวัดหลวงพ่อสด ราชบุรี
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม กำลังมีโครงการก่อสร้าง “พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ” เพื่อเป็นปูชนียสถานอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุที่สำคัญ ที่ปรากฏขึ้น ณ วัดหลวงพ่อสดฯ ไว้ให้เป็นที่สักการบูชา ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้มีจิตศรัทธาในพระรัตนตรัย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก และเพื่อสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและยั่งยืน ตลอดไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้