วิธีสร้างความดี (โอวาท 4 ท่านเหลี่ยวฝาน)

วิธีสร้างความดี (โอวาท 4 ท่านเหลี่ยวฝาน) Free!
Page 2 Page 3

       ชีวิตนี้ท่านกำหนดได้ด้วยตัวเอง อย่าได้โทษฟ้าดินอีกเลย การกระทำเป็นเครื่องกำหนดเป้าหมายของชีวิตได้ อยู่ที่ตัวท่านเองว่าจะกำหนดเป้าหมายให้กับชีวิตอย่างไร เมื่อท่านได้อ่านหลักปฏิบัติในการสร้างความดีในหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านคงไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรมอีกต่อไป

โอวาทข้อที่ 1
การสร้างอนาคต 
โอวาทข้อที่ 2
วิธีแก้ไขความผิดพลาด 
โอวาทข้อที่ 3
วิธีสร้างความดี
โอวาทข้อที่ 4
ความถ่อมตน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้