รวมธรรมบรรยายชุดธรรมะคือหน้าที่ โดย พุทธทาส

รวมธรรมบรรยายชุดธรรมะคือหน้าที่ โดย พุทธทาส Free!
Page 2 Page 3
  • 234 หน้า
  • 5.57 MB
  • 10 พ.ค. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       “ธรรมะคือหน้าที่ การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม” เป็นสิ่งที่พุทธทาสภิกขุกล่าวย้ำอยู่เสมอ การทำหน้าที่ธรรมดาในชีวิตประจำวันและมีความพอใจอย่างถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรรมไปด้วย ซึ่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่จะต้องแยกออกไปจากการดำเนินชีวิตและการทำงาน ด้วยเหตุที่คนในสังคมปัจจุบันยังขาดการตระหนักรู้ต่อการทำหน้าที่ที่ถูกต้อง แม้เมื่อทำหน้าที่อยู่ก็มิได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าทำไปเพื่ออะไร เพื่อเป็นโอกาสแก่การคิด ใคร่ครวญ กระทำในหน้าที่ที่ถูกต้อง ขอน้อมนำเอาธรรมบรรยายว่าด้วย “ธรรมะคือหน้าที่” ของพุทธทาสภิกขุที่แสดงแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ต่างกรรมต่างวาระ ธรรมบรรยายเหล่านี้บางเรื่องไม่มีหัวข้อที่ชัดเจนจึงได้ตั้งชื่อใหม่ที่สอดคล้องกับเนื้อหา โดยคัดเลือกมาจำนวน ๘ เรื่อง 

อนุโมทนาธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้