คู่มือการพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigma

คู่มือการพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigma
Page 2 Page 3
  • 293 หน้า
  • 7.38 MB
  • 24 เม.ย. 2558
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿230.00 ฿229.00

เนื้อหาของหนังสือ “คู่มือการพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigma” เล่มนี้เป็นการประเมินคุณภาพขององค์กรโดยใช้หลักการทางสถิติเข้ามาช่วย คือ ใช้ค่าความแปรปรวน หรือ Sigma โดยเทียบได้กับระดับคุณภาพเป็นร้อยละ ถ้าร้อยละยิ่งมาก แสดงว่าระดับความพอใจของลูกค้ายิ่งสูง โดยมีการเปรียบเทียบระดับความพอใจตั้งแต่ 1 Sigma จนถึง 6 Sigma ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและองค์กรทั่วไปที่ไม่ใช่ โรงพยาบาล โดยนำเนื้อหามาอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อสารให้เข้าใจเป็นตอน ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับผู้บริหาร บุคคลที่อยู่ในวงการคุณภาพ และองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพตามที่กำหนด...(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้