O-N Magazine | 08

O-N Magazine | 08 Free!
Page 2 Page 3

10 ปี ในวงการละครใบ้ของ 3 หนุ่ม Babymime งิ่ง ธา และเกลือ ชีวิตที่เลือกเดินทางบนเส้นทางศิลปะ จะเป็นแบบไหน ความฝัน ความจริง อุดมการณ์ การทำเพื่อสังคมยังคงอยู่ไหม การได้ทำในสิ่งที่อยากทำนับว่าเป็นกำไรชีวิตแล้ว นอกเหนือจากนั้นคือมิตรภาพที่ไม่อาจตีค่าได้ / และเรื่องราวเกี่ยวกับละครใบ้ และการสื่อสารที่ไม่ใช้ภาษาพูดในอีกหลายแง่มุม ใน O-N Magazine ฉบับที่ 8 - without words -(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้