คนสืบกรรม(ฉบับทดลองอ่าน)

คนสืบกรรม(ฉบับทดลองอ่าน) Free!
Page 2 Page 3

 "นวนิยายกรรม" ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริง ผ่านการเรียบเรียงเป็นตัวอักษร หากคุณคือคนหนึ่ง... ที่เผชิญเคราะห์กรรม อย่างไม่ทราบสาเหตุ ทดลองอ่าน  เพื่อค้นหา...ที่มาของอดีตกรรมใน "คนสืบกรรม"(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้