ลอกคราบประเทศไทย

ลอกคราบประเทศไทย
Page 2 Page 3

ลือลั่นมาแล้วจาก“ดวงเมืองแตก” มาจนถึงบทพิสูจน์ ภาค 3 “ลอกคราบใหม่ประเทศไทย” บอกเล่าเรื่องราวหลังจากจบศึก“เทวสุรสงคราม” ประเทศไทยก็ถึงคราวต้อง “ลอกคราบ” เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านโดยเฉพาะที่เน้นหนักเรื่อง “ราหูล่าหนี้”สภาวะวิกฤติหนี้สินที่เมืองไทยและคนไทยต้องเผชิญอย่างเข้มข้นตลอดปี 2558ก่อนผลัดเข้าสู่รัตนโกสินทร์ยุคที่ 13

                        “ผ่าคำทำนายแห่งยุครัตนโกสินทร์10 ยุค”จากตำราของ ยอดปรมาจารย์โหร “อาจารย์เทพ สาริกบุตร”  และสืบเนื่องมาจนยุคใหม่ โดย “ฟองสนานจามรจันทร์” เล่าเรื่องราวว่า เรายืนอยู่ที่ปลายยุคที่ 12ซึ่งต้องเผชิญหลากหลายปรากฏการณ์ทั้งดีและร้ายหลายอย่างรวมกัน ทั้งเรื่องหนี้และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลจิสติกโดยเฉพาะปลายปี 2558-ต้นปี 2559 จะมีวิกฤติใหญ่รออยู่ ซึ่งหากตลอดปีนี้ใครยังประมาท ตั้งหลักไม่ดี ต้องโดนผลกระทบหนักแน่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้