รากฐานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จากเมืองชิคาโก

รากฐานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จากเมืองชิคาโก
  • 10 หน้า
  • 1.07 MB
  • 9 มี.ค. 2558
  • ผศ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿100.00

บทความเรื่อง "รากฐานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จากเมืองชิคาโก.(CHicago Modernism)" ตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ปีที่15 ฉบับที่6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้