เทคนิคการวางตัวในที่ทำงาน

เทคนิคการวางตัวในที่ทำงาน
Page 2 Page 3

ในโลกแห่งการทำงาน หลายครั้งมื่อเราวิเคราะห์สภาพปัญหา พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่มิได้เกิดจาก “ตัวเนื้องาน” ที่แต่ละคนรับผิดชอบ แต่ปัญหาจำนวนมากกลับเกิดจาก “ตัวบุคคคล” หนังสือ เทคนิคการวางตัวในที่ทำงานเล่มนี้ เป็นคำตอบของคนทำงานทุกคน เพื่อการวางตัวอย่างไรให้เข้าตานายและถูกใจเพื่อน หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่เราเลือกไม่ได้ เพื่อให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในงานที่ทำ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้