goodsiam egazine vol.2

goodsiam egazine vol.2 Free!
Page 2 Page 3http://www.facebook.com/#!/pages/GoodSiam-EgaZne/119667351451511(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • nuna
    30 Sep 12 03:19
    ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ
  • GoodSiam Publishing House
    12 Dec 11 14:00
    GoodSiam Egazine เป็นโปรเจ็คท์ทดลองการทำ egazine ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยคนที่มีจิตอาสาบริจาคบทความมาให้ รวมทั้งการจัดทำทุกขั้นตอนโดยแรงงานจำนวนน้อยที่มีอยู่ ทำให้เสร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมา ทั้งคุณภาพและจำนวนหน้าของวารสารในตอนนี้จึงยังแปรไปตามกำลังและจำนวนของคนที่เข้ามาช่วยเหลือกันในวาระของวารสารแต่ละฉบับ ขอให้อ่านด้วยความสนุก ได้ประโยชน์ตามสมควรนะคะ และหากใครสนใจอยากเป็นจิตอาสาในแนวทางนี้ เรากำลังเปิดรับอยู่เรื่อยๆ เรายังขาดคนช่วยทำงานอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการแกะเทป เลย์เอาท์ หรือ แม้แต่เรื่องการทำข้อมูล ฯลฯ ติดต่อได้ที่ GoodSiam@Yahoo.com หรือ 02 8024004 ขอบคุณค่ะ
1