ยอดยาหยี

ยอดยาหยี
Page 2 Page 3

สาวพราวเสน่ห์พกพาความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าอย่างญาดา ไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับผู้ชายคนไหน

แม้แต่นาย วิทิต ศกุลกานต์ อัครเศรษฐีหนุ่มโสดที่อายุห่างกับเธอถึง ปีจะประกาศก้องจับเธอทำ เมีย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้