กรณีศึกษาภิกษุณี [พระมหาอุเทน]

กรณีศึกษาภิกษุณี [พระมหาอุเทน] Free!
Page 2 Page 3

       "..กรณีเรื่องภิกษุณีที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้ กำลังจะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างบอบซ้ำเพราะนำมาซึ่งความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเริ่มขมวดเกลียวแน่น แสดงออกมารุนแรงบนพื้นฐานที่ไม่เห็นความจริงตรงตามเป็นจริงที่ชัดเจนนั่นเอง และแม้เมื่อมองเห็นความจริงตามเป็นจริงอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วโดยไม่ต้องตีความใดๆ แต่ก็เกิดการบิดเบือนความจริงมาสู่ทางที่ตนต้องการ ขณะนี้ก็หวังได้อย่างเดียว คือแตกออกเป็นสองฝ่าย แย่งพื้นที่แห่งความเห็นที่ไม่ตรงกันนั้นอยู่อย่างแน่นอน.."

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้