127วัน รักอัศจรรย์ของผม - ตัวอย่าง

127วัน รักอัศจรรย์ของผม - ตัวอย่าง Free!
Page 2 Page 3

                                                             คำโปรย

เมื่อหนุ่มน้อยชื่อว่าฟินน์ ต้องก้าวเข้าไปในโลกในอดีต เพื่อค้นหาความรักที่เขาไม่เชื่อว่ามีอยู่จริง