ต้นไม้แห่งความหวัง

ต้นไม้แห่งความหวัง Free!
Page 2 Page 3
  • 14 หน้า
  • 1.12 MB
  • 29 ธ.ค. 2557
  • วีราวรรณ กลั่นกลอง
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

้เรื่องราวความผูกพันระหว่างมนุษย์กับต้นไม้ ต้นไม้ที่เป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในหมู่บ้าน และเมื่อถึงวันที่ชาวบ้านต้องสูญเสียเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไป ความสิ้นหวังกำลังจะครอบงำหมู่บ้าน มีเพียงเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กๆเม็ดเดียวเท่านั้นที่เป็นความหวังของพวกเขา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้