คู่มือเลิกบุหรี่ การคิดเลิกบุหรี่

คู่มือเลิกบุหรี่ การคิดเลิกบุหรี่ Free!
Page 2 Page 3

"การคิดเลิกบุหรี่" คือ การตัดสินใจทำสิ่งที่ดี ให้ชีวีมีสุข
"เลิกบุหรี่ทำได้ ขอเพียงมั่นใจ" แนวทางการตัดสินใจ คือ การสร้างความตั้งใจ - ช่วงสำคัญสุดๆ
     บุหรี่เป็นยาเสพติด การสูบบุหรี่ จึงเป็นการเสพติดบุหรี่ หรือติดสารนิโคติน โดยนิโคตินมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงเท่ากับเฮโรอีน เมื่อสูบ นิโคตินจะเข้าสู่ร่างกายไปถึงสมองอย่างรวดเร็วเพียง 7 วินาทีเท่านั้น มีผลโดยตรงต่อระบบประสาท ทำให้ผู้สูบบุหรี่ รู้สึกสบาย ช่วยลดความเครียด ความกังวลได้ชั่วขณะ ดังนั้น ทำให้ผู้สูบบุหรี่หลงใหลในผลดังกล่าวเป็นอย่างมาก และต้องกลับไปสูบบุหรี่เพื่อให้มีนิโคตินในสมองตลอดเวลา
     โดยเหตุที่ บุหรี่ เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง คุณสูบบุหรี่ ทางการแพทย์นับว่าคุณเป็นโรคติดบุหรี่ จำเป็นต้องได้รับการบำบัด เพื่อให้ปัญหาติดบุหรี่หายไป ท่านติดบุหรี่มากน้อยเท่าไร มีความคิดจะเลิกมาน้อยเพียงใด ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

หนังสื่อที่เกี่ยวข้อง คู่มือเลิกบุหรี่ การคิดเลิกบุหรี่
http://www.ebooks.in.th/ebook/30528(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Zora
    23 Dec 14 22:17
    ขอบคุณครับ
1