ประวัติศาสตร์ชนเผ่าปกาเกอะญอ

ประวัติศาสตร์ชนเผ่าปกาเกอะญอ Free!
Page 2 Page 3

ประวัติความเป็นมาของแต่ละชาติพันธ์ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ น่าค้นคว่า แต่หลายครั้งข้อมูที่เรามีอาจะไม่เพียงพอ ดังนั้นสำหรับข้อมูลที่เรามีนี้ หวังว่าคงจะเป็นประโยชย์สำหรบผู้ที่สนใจค้นคว่าได้เป็นอย่างดี จัดทำโดย Gunสุดหล่อ ผู้ก่อตั้ง เพจ ขายเสื้อกะเหรี่ยงแห่งประเทศไทย ติดตามเพจ: https://www.facebook.com/karenstoreonline(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้