เริ่มต้นภาวนา [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

เริ่มต้นภาวนา [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 89 หน้า
 • 2.77 MB
 • 9 ธ.ค. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       เริ่มต้นภาวนา เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม บรรยายการภาวนาแบบย่อๆ ด้วยภาษาเข้าใจง่าย เนื้อหาประกอบด้วย ธรรมะ ธรรมดา, ทุกข์ พ้นทุกข์, ชีวิตเป็นส่วนประกอบของขันธ์5, ทุกข์ต่างระดับ, รู้ทุกข์ ละตัณหา, ปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญา, ธรรมะปรากฏตามคุณภาพจิต, พุทธะ ผู้รู้, สมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญา, เริ่มต้นด้วยจิตที่มีศีล และหลักการฝึกสติเป็นต้น

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  

อนุโมทนาธรรมทานโดย เว็บอาจารย์สุภีร์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 18:52
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
1