java gui builder pro

java gui builder pro
Page 2 Page 3
  • 257 หน้า
  • 28.06 MB
  • 9 ธ.ค. 2557
  • จาวาไทยแลนด์ดอทคอม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿350.00 ฿200.00

บทที่ 1: พื้นฐานระบบ ที่มาของหนังสือเล่มนี้ 1 ก่อนเข้าเนื้อหา 1 ทำไมต้อง JAVA Desktop 2 รูปแบบการนำเสนอ 3 ความรู้ที่ต้องมีมาก่อน 3 แนะนำ Eclipse 4 แนะนำ Window Builder Pro 5 ติดตั้ง Plug-In 6 Hello World 7 พื้นฐาน GUI แบบง่ายๆ 13 จัดการ Properties สำหรับแต่ละ Components 13 เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน JDBC ด้วย MySQL Library 14 ออกแบบตารางที่ใช้ในระบบ 18 ระบบกำหนดราคาค่าฝากรถ ทั้งมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ 20 ฟอร์มบันทึกการรับฝาก 28 กรองข้อมูลใน jTable ด้วย RadioButton 38 สรุปท้ายบท 45 เรื่องเล่าจากผู้เขียน 45 บทที่ 2: Transaction ประจำวัน ก่อนเข้าเนื้อหา 47 การจัดการ jMenu 47 การทำ Multi Window ด้วย jInternalFrame 50 การใช้งาน Tab ทั้งแบบ Single และแบบ Multi 53 การจัดการ Tab Position ระดับมืออาชีพ 56 ทำให้เป็นแบบ jInternalFrame 58 ระบบรับคืนรถ คิดค่าปรับเพิ่มกรณีรับรถช้า และกรณีทำบัตรหาย 66 ระบบสะสมคะแนน คิดจากทะเบียนรถ ฝาก 10 วันฟรีอีก 1 วัน 75 ตกแต่งโปรแกรมด้วย icon ต่างๆ และจัดวางให้สวยงาม 85 ระบบพนักงานร้าน 91 ระบบ Login แบบแยกระดับทั้งพนักงาน และ ผู้จัดการ 103 เข้าใช้งานโดยมี เมนู ของแต่ละระดับแตกต่างกัน 111 เก็บประวัติการเข้าระบบ (Log File) และตรวจสอบข้อมูลได้ 115 ปิดท้ายบท 118 เรื่องเล่าจากโปรแกรมเมอร์ 118 บทที่ 3: ระบบรายงาน ระบบรายงาน 121 ทำไมต้อง iReport 121 ความรู้ที่ต้องมีมาก่อน 121 ติดตั้ง iReport 122 ระบบรายงานการฝากรถแยกตามสถานะ รับคืนแล้ว กับยังไม่ได้รับคืน 129 ระบบรายงานการฝากรถ แยกตาม วัน เดือน ปี 143 ระบบรายงานสรุปจำนวนการฝาก แยกตามทะเบียนรถได้ 153 ระบบรายงานข้อมูลการฝากรถ แยกตามประเภท 165 รายงานรายได้ 175 รายงานการเข้าใช้ระบบ 183 ปิดท้ายบท 188 เรื่องเล่าจากโปรแกรมเมอร์ 188 บทที่ 4: เทคนิคอื่นๆ ก่อนเข้าเนื้อหา 189 แนวทางของบทนี้ 189 ความรู้ที่ต้องมีมาก่อน 189 ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel และนำเข้า Database 190 การทำระบบค้นหาแบบ Keyup 204 กำหนดตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลอัตโนมัติผ่าน Form 209 ตั้งค่า Serial Code สำหรับทำโปรแกรมขาย 216 กำหนด Limited Day สำหรับทำชุด Demo ให้ทดลองใช้ 30 วัน 221 การทำระบบ Active โปรแกรมที่หมดอายุไปแล้ว 223 การทำ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้