มหากาพย์ มหาโกง จำนำข้าว

มหากาพย์ มหาโกง จำนำข้าว
Page 2 Page 3
  • 114 หน้า
  • 16.47 MB
  • 19 พ.ย. 2557
  • สำนักพิมพ์ยอดมาลา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿128.00 ฿89.00

วันนี้ด้วยคุณค่าของชาวนาไทย จึงมีความพยายามที่จะ ยกคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวนาให้ทัดเทียมกับอาชีพอื่นๆ ใน สังคม จึงเกิดเป็นโครงการรับจำนำข้าวที่ทุ่มงบประมาณไปแล้ว กว่า 780,000 ล้านบาท เพื่อหวังว่าให้งบประมาณเหล่านั้นเป็น ต้นทุนชีวิต ซึ่งสามารถใช้ต่อยอดให้วันพรุ่งนี้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้