สำเนารายงาน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ เสด็จประเทศอเมริกา พ.ศ.2427

สำเนารายงาน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ เสด็จประเทศอเมริกา พ.ศ.2427 Free!
Page 2 Page 3

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ทรงนิพนธ์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ให้ทรงทราบ เรื่องราวเกี่ยวกับระหว่างการเดินทางไปเป็นราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา การเข้าพบเสนาบดีที่ทำเนียบขาว ศึกษาภูมิประเทศ การละคร มหรสพ และเรื่องราวอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น
.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ประสูติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ปี 2398 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดากลิ่น
.
พระองค์ที่ทรงงานเป็นกำลังสำคัญในราชการให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นราชทูตประจำกรุงลอนดอนและอเมริกา ทั้งยังเป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาลและกระทรวงโยธาธิการ รวมถึงทรงงานต่างๆ ที่ทรงได้รับมอบหมายไปจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้