การทำงานนั้นคือการปฏิบัติธรรม [พุทธทาส]

การทำงานนั้นคือการปฏิบัติธรรม [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 38 หน้า
  • 0.68 MB
  • 7 ส.ค. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คนที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละ
จะทำอะไรได้สำเร็จ
คือจะไม่โกง จะไม่เอาเปรียบ
คนที่โกงหรือเอาเปรียบนั้น 
คือคนที่เห็นแก่ตัวทั้งนั้น
ไม่เชื่อก็ไปดูที่ไหนก็ตาม
ถ้ามีการโกง มีการเอาเปรียบ
ก็เป็นการทำโดยคนเห็นแก่ตัว
ถ้าไม่เห็นแก่ตัว
มันก็ไม่ทำอย่างนั้น

อนุโมทนาธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้