ระเบียงแสงดาว (ทดลองอ่าน)

ระเบียงแสงดาว (ทดลองอ่าน) Free!
Page 2 Page 3

แม้ว่า...ปราสาททรายจะถูกทลายราบลง 

เมื่อคลื่นลูกใหญ่โผนทะยานเข้าสู่ชายฝั่ง

ไม่เหลือ...แม้แต่ริ้วรอยว่า...เคยมีความมานะพยายามอยู่ตรงนั้น

แต่ปราสาททรายจะถูกก่อขึ้นใหม่

ครั้งแล้วครั้งเล่าจากผู้ที่มีความมุ่งมั่น 

คลื่นลูกใหม่...

อาจทำหน้าที่แทนคลื่นลูกเก่าเพื่อทำลาย 

แต่จะมีสักวันที่ปราสาทถูกสร้างอย่างแข็งแกร่งรอบคอบ ในกรอบกำแพงแห่งความดี 

และเมื่อถึงวันนั้นจะไม่มีสิ่งใดทำลายมันได้เลย 

แม้แต่แสนยานุภาพแห่งกาลเวลา!

 

ชายหนุ่มสองพี่น้องทายาทแห่งตระกูลฉัตรพานิช เชื่อเช่นนั้น

การทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง มักถูกทดสอบความกล้าอยู่เสมอ

กล้าให้...กล้าปล่อยมือจากคนที่ตนรัก...กล้าสละ...

ใช่...ความดี...ก็เหมือนอากาศ

อาจไม่มีใครมองเห็นแต่...ทุกคนล้วนต้องการอากาศเพื่อหายใจ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้