เรื่องเล่าสมเด็จฯ โต

เรื่องเล่าสมเด็จฯ โต Free!
Page 2 Page 3

      สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) (นามเดิม: โต) หรือนามที่นิยมเรียก "สมเด็จโต" "หลวงปู่โต" หรือ "สมเด็จวัดระฆัง" เป็นพระสงฆ์มหานิกาย เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4-5 
      สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) นับเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน และนอกจากจริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว ท่านยังทรงคุณทางด้านวิชชาคาถาอาคม เมตตามหานิยมทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย และมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบัน  

คลิกฟัง ธรรมบรรยาย เรื่อง "
ปาฏิหาริย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)" โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
http://www.dhammatoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1227%3A-qq-&catid=107%3A2009-10-07-09-58-39&Itemid=118&lang=th(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • คม
  29 Sep 12 22:05
  สาธุๆ
 • Emma
  4 Sep 12 09:05
  สาธุ ในธรรมค่ะ
 • Q
  29 Aug 12 14:03
  สาธุ/คำสอน
 • 22 Apr 12 17:16
 • อมรา
  3 Jan 12 18:54
  ศรัทธามากค่ะสาธุ
1 2 3 4 5