๒๒ เสียงธรรม ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๒๒ เสียงธรรม ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3

ตั้งแต่บันทึกเสียง ส่วนมากจะเป็นเทศน์เรื่องภาวนา  จุดประสงค์หลัก ก็เพื่อให้ได้เสียงเทศน์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดโดย ไม่ต้องแต่งเสียงให้มากมาย ลดเสียงรบกวนให้มากที่สุดก็เพียงพอแล้ว เพิ่ม เอฟเฟกต์นิดๆ หน่อยๆ ก็ทำได้ แต่อย่าเพิ่มมาก ผลงานที่ได้ออกมาจึงเป็นไปแบบ เรียบๆ ซึ่งเปรียบดั่งการดำเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติกรรมฐานที่แท้จริง ไม่ต้องหอบหิ้วอะไรให้มากมาย แต่ละอย่างต้องมีความพอดีเคร่งเกินไปก็ลำบากเปล่า (อัตตกิลมถานุโยค) หย่อนไปก็ไม่ได้เรื่อง(กามสุขัลลิกานุโยค) ความพอดี(มัชฌิมาปฏิปทา =ทางสายกลาง) เปรียบ ใส่รองเท้า หลวมไปก็โหลยโท่ย คือ ไม่เป็นท่า หากคับเกินไปก็กัดเท้า(ทุกข์อีกนั่นแหละ !)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้