วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 104 เม.ย.-มิ.ย.57

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 104 เม.ย.-มิ.ย.57 Free!
Page 2 Page 3
 • 76 หน้า
 • 11.06 MB
 • 3 ต.ค. 2557
 • วารสารนโยบายพลังงาน
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ส่องทิศทางนโยบายความมั่นคงพลังงานไทย ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างประสบกับปัญหาความไม่มั่นคงทางพลังงาน เนื่องจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลกำลังจะหมดลงไป ในขณะที่ความต้องการบริโภคพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องพยายามจัดหาพลังงานชนิดอื่นมาทดแทน อาทิ การเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ น้ำ ลม และชีวมวล รวมถึงมีมาตรการประหยัดพลังงานออกมาเพื่อชะลอและลดการจัดหาพลังงานลง กระทรวงพลังงานจึงได้ปรับกรอบระยะเวลาของแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหม่ ให้มีกรอบระยะเวลาของแผนระหว่างปี 2558-2579 เช่นเดียวกับแผน PDP ฉบับใหม่ เพื่ออนาคตทางพลังงานของประเทศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • หน่อย
  3 Oct 14 14:04
  ขอบคุณครับ
1