พี่สอนน้องเล่ม 3

พี่สอนน้องเล่ม 3
Page 2 Page 3

แนวทางในการดำรงวิถีชีวิตได้อย่างมีความสุข ครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติไม่แตกแยก โดยอาศัยสติ สัมปชัญญะ และปัญญาในการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นและทุเลาเบาบางลงไปจนคลี่คลายไปในที่สุด (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้