สายตรงพ้นทุกข์

สายตรงพ้นทุกข์ Free!
Page 2 Page 3

  

สายตรงพ้นทุกข์คือการปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสโดยตรง อยู่ใกล้ๆง่ายนิดเดียวคือที่ฐานในกาย ใช้กำลังไม่มากเพราะออกทางปัญญา (สายกลาง) ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากเปรียบการค้าขายที่ได้กำไรอย่างมากมาย สะดวกรวดเร็วปลอดภัย อย่าให้จิตส่งออกไปสู่อดีตอนาคตมาก อย่าใช้ญาณบ่อย (เสียพลังจิตเสียเวลาพิจารณา) ใช้เท่าที่จำเป็น ใช้คำบริกรรมเช่นนึกพุทโธมากๆเพื่อทำให้จิตสงบจากนั้นพิจารณาระวังตะครุบเงา ประโยชน์ของตัวท่านเอง (youtube พิมพ์ สายตรงพ้นทุกข์ ๐๒.๔ แผนผังภาวนา)

แก้ได้รีบแก้ ตายแล้วแก้ไม่ได้กลับมาเกิดในท้องแม่อีกการเกิดเป็นทุกข์ (ขดอยู่ในท้องแม่ถึงเก้าเดือน) ทางการสร้างบารมีและวัฏฏะยาวนาน (วนไปวนมา) ผู้มีปัญญาเห็นทุกข์ท่านจึงหาข้อยุตินั่นคือพระนิพพาน เตรียมตายก่อนตายได้นิพพานแล้วหมดห่วงเพราะนั่นคือเมืองพอที่ใจ

     (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้