ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง [พุทธทาส]

ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 56 หน้า
  • 1.30 MB
  • 18 ม.ค. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       เพราะทุกสิ่ง ทุกอย่างล้วนเป็น เช่นนั้นเอง ตถตา
       เรามารู้เรื่องนี้ ก็ ไม่มีอะไรที่มาทำให้หวั่นไหว เช่นเรากินอาหารต้องมีอร่อยและไม่อร่อย ฉะนั้นโลกนี้มันต้องมีสิ่งที่เป็นคู่ๆ กันอย่างนี้แหละ : ได้ลาภ-เสื่อมลาภ,ได้ยศ-เสื่อมยศ, ได้นินทา-ได้สรรเสริญ, ได้สุข-ได้ทุกข์ นี่มันมีคู่ตรงกันข้าม ให้มากระทบเราอยู่ในโลกนี้ เป็นของเช่นนั้นเอง นี้ครั้นมากระทบเข้าแล้ว มันก็เห็นเช่นนั้นเอง ว่าเป็นเพียงความรู้สึก. 

อนุโมทนาธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้