อรุณรุ่งบนยอดเขาคิชฌกูฏ

อรุณรุ่งบนยอดเขาคิชฌกูฏ Free!
Page 2 Page 3

       "อรุณรุ่งบนยอดเขาคิชฌกูฏ" คือสื่อนำสัจธรรมส่องแสงสว่างเฉิดฉายสู่หัวใจมวลมนุษยชาติ เป็นการถ่ายทอดธรรมของพระป่าวัดดอยจากเขาคิชฌกูฏ ซึ่งได้ใช้เวลาโอกาสทุ่มเทในการบำเพ็ญภาวนา เสาะแสวงหาโมกขธรรม แทบจะเป็นสิ่งเดียวกับลมหายใจ เป็นความประทับใจ ด้วยชีวิตจิตวิญญาณได้พิสูจน์ ท้าทาย ผสมผสาน แล้วจึงกลั่นกรองมาจารจารึกธรรม 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย ท่านภิกษุอานันท์ พุทธธัมโม วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้