สยามอารยะ แมนนิเฟสโต

สยามอารยะ แมนนิเฟสโต
Page 2 Page 3

“ถ้าความชั่วชนะความดีได้ ผมขอลาออกจากความเป็นคน เพราะความดีต้องชนะ”
คำกล่าวอันหนักแน่นสะท้อนอุดมการณ์อันมั่นคง ของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ วลีที่กระทบอุดมการณ์ในใจของใครอีกหลายคน ซึ่งกลั่นจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดประกาศเจตนารมณ์และความปรารถนาอันดี ต้องการพัฒนาชาติบ้านเมืองไปสู่การเป็น “สยามอารยะ” ให้ออกมาเป็นตัวอักษรด้วยหวังให้หนังสือเล่มนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านและเป็นมรดกทางความคิดให้คนรุ่นต่อไปในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง
หนังสือ “สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ” เล่มนี้เป็นเล่มแรกในหนังสือชุด “สยามอายะ” ที่เปรียบเสมือนเป็นแผนที่นำทางแผ่นแรก เป็นประดุจคัมภีร์การปกครอง เสนอเส้นทางพาสยามประเทศไปสู่ความเป็นอารยะประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งและยั่งยืน สังคมสมานฉันท์แม้มีความแตกต่างหลากหลาย การเมืองมีเสรีภาพและเสถียรภาพ แนวคิดสร้างหลักอารยาธิปไตย ทางออกที่ใช้แก้ปัญหาการเมืองและความขัดแย้งได้อย่างน่าสนใจยิ่ง
ผู้อ่านไม่เพียงจะได้รับประโยชน์จากความคิดอุดมการณ์ของผู้เขียนเท่านั้น แต่หลักการในหนังสือเล่มนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับสังคมที่เล็กที่สุด คือ “ครอบครัว” จนถึง “ประเทศชาติบ้านเมือง” ดังนั้น ย่อมน่าเสียดายเป็นที่สุดหากพลาดที่จะได้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้