อานิสงส์แห่งทำบุญ

อานิสงส์แห่งทำบุญ Free!
1010 Page 2 Page 3
 • 109 หน้า
 • 0.39 MB
 • 29 มิ.ย. 2558
 • คีตะธารา
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!
  เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿99.00

อานิสงส์การทำบุญเล่มนี้ พี่ไม่ได้เขียนขึ้นเอง แต่เข้าไปอ่านเจอแล้วเกิดความสบายใจ จิตผ่องใส ก็เลยมีความปรารถนาจะสร้างบุญเพิ่มด้วยการนำมาทำหนังสือแจกฟรีให้ท่านได้อ่านกัน

เพื่อจะได้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในการสร้างบุญเหมือนที่พี่ได้อ่านและมีความรู้สึกดี ๆ หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน อยู่ที่ผู้ใฝ่บุญนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ พี่นี้เป็นเพียงแค่คนที่มองเห็นทางเมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปก่อนก็ได้นำมาบอกกล่าวชี้ช่องทางให้พุทธศาสนิกชนที่ใฝ่บุญได้เดินตามทางที่ดีสืบต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • phrasutja supatto
  2 Aug 14 18:45
  หนังสือดี สามารถนำไปประโยชน์เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาได้
1