หัวใจนอกรีต (ฉบับเต็ม)

หัวใจนอกรีต (ฉบับเต็ม)
Page 2 Page 3

ผิดไหม แปลกไหม หากสาวโสดอย่างเธอต้องการซื้อน้ำเชื้อจากผู้ชายคนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาพินัยกรรม และผู้ชายอย่างเขาล่ะจะเสียศักดิ์ศรีมากไหมหากตัดสินใจยอมให้เธอใช้เป็นพ่อพันธุ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้